Contact Us

Location: Alumni > Contact Us

Informationof the Office of Alumni Work

InformationofAlumniWorkSecretaryMr.H.Jin

Telephone: 0411-84708416

E-Mail:jinhan_dut@163.com

Address: Room 3168, Zhifang Building,School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, No. 2, Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province

Zip code:116024

InformationofAlumniWorkSecretaryMr.Y.B.Yu

Telephone: 0411-84706820

E-Mail:yuyb@dlut.edu.cn

Address: Room 3177, Zhifang Building,School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, No. 2, Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province

Zip code:116024


All rights reserved.  School of Mechanical Engineering,Dalian University of Technology

Shared by:    

E-Mail:me@dlut.edu.cn
Address:No. 2, Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province School of Mechanical Engineering,Dalian University of Technology
Zip code:116023